Hội thảo về Các ứng dụng Doanh nghiệp

16/05/2017 09:00 đến 16/05/2017 18:30 (Europe/Brussels)

Fremont, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ


Hội thảo về Các Ứng dụng Doanh nghiệp

 

Trong cuộc hội thảo này, chúng tôi sẽ cung cấp cái nhìn chi tiết, hoàn chỉnh về các ứng dụng doanh nghiệp. Bạn sẽ biết toàn bộ các lợi ích khi sử dụng nó.

 

Mục tiêu:

Tham dự xong hội thảo này, người tham dự sẽ có thể:

  • Hiểu về các phân hệ;
  • Chu trình tính năng của các ứng dụng chính;

 

Chương trình:

  • Giới thiệu, CRM, Quản lý Bán
  • Mua sắm, Quản lý Bán & Mua, Kế toán Tài chính.
  • Quản lý dự án, Quản lý Nhân lực, Quản lý Hợp đồng.
  • Quản lý Kho, Hoạch định Sản xuất (MRP) & Bán, Xuất/Nhập dữ liệu.
  • Điểm bán lẻ (PoS), Giới thiệu về tuỳ biến báo cáo.

 

Tìm chúng tôi ở đâu:

Số 69 Chamber Works, Rosewood Court Detroit, MI 48212 (Hoa Kỳ)

Để biết thêm bất cứ thông tin gì, vui long liên hệ với chúng tôi theo events@erponline.vn.

 

Trân trọng,

Nguyễn Thị Liên, Quản lý Sự kiện Cấp cao

 

(Chamber Works có quyền hủy bỏ, đặt lại
tên hoặc đặt lại vị trí sự kiện hoặc thay đổi ngày mà nó được tổ chức.)

Địa điểm

Xem trên Google Maps
Delta PC
3661 Station Street
    Fremont CA 94538
    Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
+1 510 340 2385
deltapc@yourcompany.example.com

Thời gian

Từ 16/05/2017 09:00
Đến 16/05/2017 18:30

Nhà Tổ chức

YourCompany
+1 555 123 8069
info@yourcompany.example.com

Trên Mạng xã hội

Tham gia trên Twitter

Tìm xem người ta thấy và nói gì về sự kiện này, và gia nhập hội thoại.

Dùng thẻ này: #odoo