Open Days ở Los Angeles

12/05/2017 10:00 đến 16/05/2017 20:00 (Europe/Brussels)

Taipei, Đài Loan


5 Ngày Chuyên sâu

để học Lập trình Odoo

Tóm tắt Khoá học

Khoá học này được thiết kế riêng cho các nhà phát triển mà cần kiến thức thấu đáo về quy trình phát triển các ứng dụng quản trị doanh nghiệp. Khoá này dành cho các nhà phát triển mới hoặc các chuyên gia IT thiết tha với việc học thêm về các khía cạnh kỹ thuật.

Bạn sẽ học được gì?

Ngày 1

Giới thiệu về Javascript

 • Hello World
 • Biến & Toán tử
 • Dive into Strings
 • Tính năng
 • Lặp
 • Arrays

Ngày 2

Odoo Web Client

 • Giới thiệu về jQuery
 • JQuery Nâng cao
 • Gạch chân
 • Giới thiệu về QWeb
 • Controllers và Views
 • Bootstrap CSS
 • Gọi ORM

Ngày 3

Xây dựng một Ứng dụng Hoàn chỉnh

 • Mô đun
 • Đối tượng Python
 • Report Engine
 • Quy trình
 • Phân hệ Trung tâm Đào tạo
 • Trợ giúp Tích hợp
 • Cách Debug (Gỡ lỗi)

Các yêu cầu

Mục tiêu:

Tham gia khoá học này, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu các khái niệm và kiến trúc phát triển;
 • Cài đặt và Quản trị máy chủ của chính bạn;
 • Phát triển một phân hệ mới cho một nghiệp vụ đặc thù.

Giá của chúng tôi đã bao gồm:

 • đồ uống và ăn trưa;
 • dụng cụ & giáo trình đào tạo.

Yêu cầu:

 • Mang theo Laptop của bạn.
 • Học viên tham dự cần có một số kiến thức cơ bản về lập trình. Có kiến thức lập trình bằng ngôn ngữ Python thì được đề cao.
 • Người tham dự cần có hiểu biết nhất định về các tính năng của phần mềm của chúng tôi (xem Tập huấn Tính năng).

Để biết thêm thông tin, hãy đến Website chính thức của Odoo.

Đọc các Nội dung Tuyệt vời

Người ta nói gì về khoá học này?

Tôi đã không mong đợi một trải nghiệp học tuyệt vời như vậy. Tôi dưới nhu thấy hiện giờ tôi đã có thể phát triển ứng cho cho Odoo.

John Doe, CEO

Khoá học này đã giúp tôi xây dựng ứng dụng đầu tiên của tôi trong vòng 1 tháng. Nó thực sự xứng đáng với số tiền tôi đa bỏ ra.

John Doe, CEO

Địa điểm

Xem trên Google Maps
ASUSTeK
31 Hong Kong street
    Taipei 106
    Đài Loan
(+886) (02) 4162 2023
asusteK@yourcompany.example.com

Thời gian

Từ 12/05/2017 10:00
Đến 16/05/2017 20:00

Nhà Tổ chức

YourCompany
+1 555 123 8069
info@yourcompany.example.com

Trên Mạng xã hội

Tham gia trên Twitter

Tìm xem người ta thấy và nói gì về sự kiện này, và gia nhập hội thoại.

Dùng thẻ này: #odoo

Nhà Tài trợ của Chúng tôi