This presentation thì mang tính riêng tư

Kênh này mang tính riêng tư và nội dung của nó được giới hạn đến một số người dùng.