Open Days 2014 Infographic

Kênh Công cộng / Odoo Days

Chia sẻ lên các Mạng xã hội

Chi sẻ Link

Dùng link vĩnh cửu để chia sẻ lên mạng xã hội media

Chia sẻ với một người bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi cái này infographic bằng email

Nhúng vào website của bạn

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please đăng nhập để gửi bình luận

Lượt xem

 • 7528 Tổng Lượt xem
 • 7524 Website Views
 • 4 Embeded Views

Hành động

 • 0 Chia sẻ Mạng xã hội
 • 13 Thích
 • 0 Không thích
 • 0 Bình luận

Lượt chia sẻ

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+