Timesheet Tuyệt vời bởi Odoo

Kênh Công cộng / Thuyết trình được Đề cao

Download Awesome Timesheet by Odoo and discover how easy time tracking and employee management can be!

Chrome: http://bit.ly/2613LcY
iOS: http://bit.ly/1ZUZsZD

Chia sẻ lên các Mạng xã hội

Chi sẻ Link

Dùng link vĩnh cửu để chia sẻ lên mạng xã hội media

Chia sẻ với một người bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi cái này video bằng email

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please đăng nhập để gửi bình luận

Lượt xem

  • 183 Tổng Lượt xem
  • 183 Website Views

Hành động

  • 0 Chia sẻ Mạng xã hội
  • 0 Thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Lượt chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+